Wat is de Rehaboom?

De sporttherapeut draagt zorg voor preventie, advisering en behandeling van patiënten met sportgerelateerde aandoeningen in verschillende leeftijdscategorieën en met enkelvoudige, meervoudige of complexe gezondheidsproblematiek. Hij richt zich daarbij op het dagelijks functioneren van de sportende patiënt in al zijn facetten en in het bijzonder de sportparticipatie. Daarbij draagt hij bij aan het geheel van activiteiten dat nodig is om de onderliggende oorzaak van de problematiek gunstig te beïnvloeden en er voor te zorgen dat de sporter in de best mogelijke fysieke, psychische en sociale conditie verkeert. Dit alles is er op gericht om de sporter op het gewenste en hoogst mogelijke niveau van sportuitoefening terug te laten keren.

De sporttherapeut maakt gebruik van de Rehaboom: Het revalidatiemodel ‘de Rehaboom’ is een praktisch hulpmiddel bij geprotocolleerde training binnen de revalidatie. Stap voor stap worden de 5 grondmotorische eigenschappen uitgewerkt in relatie tot alle grondvormen van bewegen. Deze grondmotorische vaardigheden zijn: coördinatie, lenigheid, snelheid, kracht en uithoudingsvermogen. Uitgangspunt is de trainingsleer zoals die de laatste jaren in de topsport wordt toegepast; door het trainen van belasting en belastbaarheid wordt herstel en prestatietoename gegarandeerd.

De Rehaboom met bijbehorende analyse en praktijkprotocollen biedt veiligheid binnen de revalidatie en geeft de patiënten of geblesseerde sporters hun vorm terug. Sommige sporters komen in betere vorm terug dan voor de revalidatie vanwege de intensieve begeleiding. Dit revalidatiemodel wordt toegepast binnen diverse Nederlandse opleidingen Sportfysiotherapie. Voor meer informatie zie ook de beroepsvereniging voor sportfysiotherapeuten: www.nvfs.nl

image072

Een methodische aanpak in de sportrevalidatie

Het revalidatiemodel “De Rehaboom” is een praktisch hulpmiddel bij  geprotocolleerde training binnen de revalidatie. Stap voor stap worden de motorische grondeigenschappen-snelheid,kracht en uithoudingsvermogen uitgewerkt in relatie tot alle grondvormen van bewegen. Uitgangspunt is de trainingsleer zoals die de laatste jaren in de topsport wordt toegepast; door het trainen van belasting en belastbaarheid wordt herstel en prestatietoename gegarandeerd.

De Rehaboom met bijbehorende analyse en praktijkprotocollen biedt veiligheid  binnen de revalidatie en geeft patiënten of geblesseerde sporters hun vorm terug. Dit revalidatiemodel wordt toegepast binnen diverse Nederlandse opleidingen  Sportfysiotherapie

De Rehaboom is een stroomschema dat in graduele stappen aangeeft of de patient voldoende hersteld is om de revalidatie te stoppen dan wel voort te zetten. Het model is op elk patiënten niveau te gebruiken: bij een patiënt met activiteiten uit het algemeen dagelijks leven(ADL) tot bij een topsporter

De Rehaboom is een instrument bij actief herstel in kracht,snelheid en uithoudingsvermogen. In het model wordt er van uitgegaan dat de twee andere grondmotorische eigenschappen -coördinatie en lenigheid-altijd aanwezig zijn. Een voorwaarde om te mogen belasten binnen de actieve revalidatie is stabiliteit en technisch correct bewegen. Daarom zijn coördinatie en lenigheid op ieder niveau en in elk element van de Rehaboom terug te vinden.

Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op.

stroomschema-herstel1