Waarom Tapen en Bandageren?

Door de versteviging van een bandage of tape kan deze fungeren als een kunstmatige pees of band en kan deze versterking bij een spierverrekking, peesontsteking of instabiele gewrichten. De tape of bandage kan er voor zorgen dat een bewegingsuitslag van een gewricht verminderd wordt waardoor de patiënt niet in het pijnlijk gebied kan komen. Hierdoor kan de patiënt zijn normale looppatroon behouden en zich met een zeker gevoel voortbewegen.

1

Bandageren wordt meestal gezien als een ondersteuning door een zwachtel. Vaak wordt hiervoor een niet klevende zwachtel gebruikt die weinig tot geen steun geeft, maar wel prettig aanvoelt. Bij Fysio Active maken we gebruik van klevende bandages in combinatie met tape. De klevende bandage zorgt ervoor dat deze niet gaat verschuiven wat de kwaliteit ten goede komt. Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van tape om mate van steun en de bewegingsrichting te bepalen. De alles wordt in overleg gedaan met de patiënt.

Medical Taping concept.

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven.

Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstel proces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren.

Wat kunnen indicaties zijn voor Tapen en Bandageren?

  • Pijn dempen
  • Gewrichten beschermen
  • Lichaamshouding corrigeren
  • Spiertonus verminderen of ondersteunen
  • Spieren beschermen tegen overbelasting